Tuesday, August 17, 2010

Para sa impormasyon ng lahat...

Ito ay isang matagal nang isyu pero nais ko parin itong ihayag sapagkat alam ko na ito'y may kaugnayan pa rin sa kasalukuyan.


Ang pagpapatupad ng Executive Order 210 na nagpapalakas ng pag-gamit ng wikang Ingles bilang pangunahing wikang ginagamit sa pagtuturo sa sistema ng edukasyon ay ay isang malaking paglabag sa Atrikulo 14 Seksyon 6-7 ng ating Konstitusyon. Malinaw na sinabi sa batas na hangga't maaari, gamitin ang Filipino bilang pangunahing wika sa pagtuturo at hangga't hindi pa ito ganap na maggamit, magiging kasangga nito ang wikang Ingles. Ngunit malaking pagsuway sa kautusang ito ang ipinatupad ng nakaraang presidenteng si Gloria Arroyo. Ayon sa kanya, mahalaga na mapaunlad ang kasanayan at kagalingan ng mga estudyante sa wikang Ingles sapagkat ito ay mahalaga tungo sa pag-unlad ng ating bansa kaya't ito'y kanyang nilagdaan. Pero sa aksyiong kanyang ginawa, pinakita niyang mas mahalaga ang kahusayan sa wikang ito upang mas umunlad ang bansa at hinahayaan niyang mapabayaan na lamang ang wikang Filipino imbes na manguna sa pagpapayaman nito. Hindi naman masama ang kanyang layunin: ang maging hasa ang mga Pilipino sa wikang Ingles dahil ito'y mahalaga para marunong makipagsabayan ang mga Pilipino as globalisasyon. Tama ang layunin, pero sa maling paraan. Hindi makatarungan na pinapabayaan na lang ang sariling wika para magbigay daan sa mga bagay na pwede namang makamit sa ibang paraan na walang natatalikuran at napapabayaan. Ang mismong ginawa ni Arroyo ay nagpapakita ng kanyang pagtalikod sa kanyang tungkulin bilang Pilipino at bilang isang lider ng bansa upang paunlarin at pagyamanin ang sariling wika. Dapat sana siya ang manguna sa adhikaing ito pero sa halip, isa siya sa mga numero unong sumuway dito. Ang maging mahigpit na kalahok sa globalisasyon pero nagpapahiwatig naman ng pagatras sa sariling kasarinlan at identidad ay parang maikukumpara sa isang nagtagumpay na wala naman talagang totoong maipagmamalaki. Hindi naman ako kontra sa layunin ni Arroyo na paunlarin ang kaalaman ng mga Pilipino sa Ingles dahil ito rin ay mahalaga pero sana naman ay sa mabuting paraan na wala tayong naaapakan at nakakaligtaang mahalagang bagay din.

No comments:

Post a Comment